Информатор


Република србија

ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ

Д Е С П О Т О В А Ц

 

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ИНФОРМАТОР ОСНОВНОГ СУДА У ДЕСПОТОВЦУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОСНОВНОМ СУДУ У ДЕСПОТОВЦУ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ПРИЈЕМ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Лице за заштиту података о личности је Милан Миладиновић Информатичар

latest Running Sneakers | シューズ