КОНТАКТ

Председник суда: мр Јован Велисављевић
Адреса:
ул. Савеза Бораца 71, 35213 Деспотовац
E-mail: uprava@de.os.sud.rs
Телефон:
+381 35 611-145
Факс:
+381 35 611-015
http://de.os.sud.rs
Пошаљите електронску поруку. Сва поља означена звездицом * морају бити унешена.
Остале информације:

Предаја било којих писмена суду у електронској форми путем e-maila се неће сматрати предајом суду у смислу процесних закона, већ се писмена морају предати непосредно суду или препорученом пошиљком.

У супротном се неће сматрати да сте поступили по налогу суда.