Радно време


ОСНОВНИ СУД ул.Савеза Бораца 71, у Деспотвцу

       Странке сваког радног дана од 7:30 до 15:30 

У складу са Годишњим распоредом послова основног суда у Деспотовцу странке и њихове пуномоћнике примају заменици председника суда и председници одељења у термину који је заказан. Заказивање се врши позивом на доле наведени број телефона.

Телефон за заказивање - пријем странака

  •     Тел. 035/611-145

Лично - Савеза Бораца 71

 

Nike air jordan Sneakers | Air Jordan 1 Mid "Bling" Releasing for Women - Pochta