ОВЕРА


Овера потписа, преписа, фотокопија, уговора

 

Основни суд у Деспотовцу обавештава грађанство да од 01. марта 2017. године  више није надлежан за обављање овере документа: потписа, преписа, фотокопија, овлашћења, изјава, уговора и сл. 

  Законом о оверавању (Сл. гласник РС бр 93/2014 и 22/2015) који је донела Скупштина србије у августу 2014. године предвиђено је да од 01. марта 2017 године послове овере врше искључиво Јавни бележници.

  Сва документа која су грађани оверавали у нашем суду због примене новог законског прописа овераваће их код Јавног бележника.

affiliate link trace | Releases Nike Shoes