Издавање уверења


У просторијама Основног суда у Деспотовцу се врши издавање уверења да против лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Основним судом у Деспотовцу, као и за Виши суд у Јагодини .

Уверења се издају за територију из надлежности Основног суда у Деспотовцу и Вишег суда у Јагодини, на лични захтев странке или посредно уз важећу личну карту или пасош лицу коме се издаје уверење.

 

Такса износи 190,00 динара.

Nike shoes | Air Jordan 1 Hyper Royal 555088-402 Release Date - SBD